ĐỒNG GIÁ THẢO VY Quận 7 299K 16.08.2022 - 0797531111

tammyne

Member
:love: + :love:= Tất cả vé giảm còn 299K OMG siêu lợi cho các anh trải nghiệm,
KTV cù te, nhiều kinh nghiệm, nhiều chiêu
Massage tận tâm, tận tình như người em gái thân iu
🤬🤬 Nói không với CÔNG NGHIỆP
♥️
♥️
Bé Tăm Cọt: 0797531111
〰️
Telegram: @betam0797531111
〰
Nhúm zui
t.me/massagehcmcity
zalo.me/g/cogjqv439

0ed5fa61-7886-409d-917d-d6c2aeaa1734.jpg
2a1514e8-f7e9-4c88-9861-112942b34ea1.jpg
c4072e40-f50a-46db-b53d-d909b31ad098.jpg
ab0f7653ff1f3d41640e.jpg
 
Bên trên